Een cheque of bon uitgereikt door het hotel zelf of door een andere organisatie kan als betaalmiddel gebruikt worden voor een verblijf in het hotel, mits minstens een overnachting plaats grijpt.

Bij betaling van bon(s) of cheque(s) van het hotel zelf of van eender welke andere organisatie, wordt geen terugbetaling gedaan, mocht de waarde van deze bon(s) of cheque(s) lager liggen dan de waarde van het logement en eventuele begeleidende diensten zoals maaltijden en/of andere extra’s.

Geen enkele cheque of bon is inwisselbaar tegen geld.

De hotelgast dient ermee rekening te houden dat er risico bestaat dat zij de resterende waarde verliezen.

De reiziger moet het hotel vooraf verwittigen dat de eindafrekening (deels) zal betaald worden met een geldige bon of cheque.