Twee ploegen treden tegen elkaar aan: de teerling beslist welke ploeg met welke kleur speelt (rood of blauw) en welke ploeg begint. Elke ploeg rolt om beurt 1 bol naar het doel: de ploeg met het kleur die het dichtst het doel heeft genaderd, mag beginnen.

De spelers van de startende ploeg bollen na elkaar 1 platte bol naar het doel en dan probeert elke speler van de andere ploeg met zijn bol ook weerom zo dicht mogelijk van het doel te bollen en desnoods de versperring te doorbreken. Slechts 1 kleur kan nu punten scoren volgens het aantal dichtst bij het “plumke” liggende bollen.

De gescoorde punten worden met de overeenkomstige kleur van de wijzers op de horloge aangeduid. Het winnende kleur zet het volgend spel op.
De ploeg die het eerste de 12 haalt op de horloge, wint 10 punten op het scoreblad.
De andere ploeg noteert 0. Het groepsresultaat vul je in onder het overeenkomstig spelnummer bij de rubriek baanbolling.

De prijs voor het gebruik van de boltra is 3 euro per persoon, gedurende 1 uur (de dranken zijn apart te verrekenen). Dit is ook de prijs bij verlenging van de spelduurtijd.

De groepsverantwoordelijke staat in voor de betaling van het gehele eindtotaal. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt een meerlast van €0,50 per persoon aangerekend. Gelieve respectvol om te gaan met het aanwezige materiaal, de locatie en de uitbating in het algemeen. Dank u.

Om te vermijden dat groepen niet opdagen, zijn we genoodzaakt om een voorschot van 50% te vragen.
Kinderen op de boltrabaan zijn pas toegelaten vanaf 6 jaar.
Dit omwille van een zeker gebrek aan spelvaardigheid en om lichamelijke risico’s te vermijden bij kinderen onder de 6 jaar.