Hele jaar (uitgezonderd juli en augustus+ gemelde verlofdagen)

*Overmacht, electrisch of electronisch falen of andere perikelen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het hotel en geven bijgevolg geen recht op een prijsreductie.

159,00 euro p.p.